You are here
Home > Uncategorized >

เกี่ยวกับ ipayallthai

iPayallthai

เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับธูรกิจ iPayall ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า Payall แต่เนื่องจากมีปัญหาบ่อยครั้งในการสื่อสาร และมีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างมากทำให้เราถูกโจมตีและมีการฟ้องร้อง แม้เราพยายามแก้ไขชี้แจงทุกอย่าง แต่ความคลายสงสัย ความเข้าใจ ยังน้อยไป จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น iPayall ซึ่งแท้จริงแล้วระบบของเราดีที่สุดอยู่แล้วแต่โดยแอบอ้างหลายกรณีทำให้การตลาดเราล่าช้า แต่ทางเทคนิคและแอพพลิเคชั่นของเรราไม่เคยหยุดทำงานเลย และเรากำลังแก้ไขให้ดียิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่า ขณะนี้เราปรับกลยุทธใหม่ เสริมความแข็งกร่งและ อธิบายความให้ทุกท่านเข้าใจ ว่าเรา คือ ธุรกิจออนไลน์ ที่โอกาสขยายตัวสูงมาก และเป็นธูรกิจที่ถูกกฏหมาย และมีความมั่นคงสูง

 

ใส่ความเห็น

Top