simpunsook

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับซิมปันสุข

ทำอย่างไร ทำแล้วได้อะไร มีเบอร์อยู่แล้ว ทำอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายมากไหม

เป้าหมายของซิมปันสุข

เราตั้งเป้ามี 1,000,000 ผู้แทนขายออนไลน์นั่นหมายความว่าเราจะมียอดธุรกิจประมาณ 3,000 ล้านบาท

ซึ่งเราจะแบ่งผลตอบแทนมาจ่ายให้กับผู้แทนขายออนไลน์ตามแผนธุรกิจของบริษัทรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย

2,400 ล้านบาท

ซิมปันสุขคืออะไร ?

ซิมปันสุขคือโครงการที่ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ Feels บนโครงข่าย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเป็นบริการออนไลน์โดยเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมที่ต้องมีหน้าร้านหรือศูนย์ในการให้บริการเป็นรูปแบบดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ให้บริการออนไลน์ 100% ภายใต้คอนเซ็ปต์ง่ายๆแค่มีอินเตอร์เน็ตก็สามารถเป็นดีลเลอร์ได้ “ซึ่งปัจจุบันเป้าหมายรับสมัครดีลเลอร์ 1,000,000 จุดทั่วประเทศ


สมัครใช้งานซิมปันสุขอย่างไร ?

ดีลเลอร์ซิมปันสุขให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ simk4.com สำหรับตรวจสอบข้อมูลและสมัครดีลเลอร์

ทำไมต้องเปิดรับสมัครแทนขายออนไลน์แบบ Digital Platform 100% ?

เราต้องการให้คนไทยได้มีส่วนแบ่งรายได้จากตลาดโทรคมนาคมมีรายได้เหมือนกับเป็นเจ้าของเครือข่ายผู้ใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเหมือนกับการไปเป็นดีลเลอร์กับผู้ให้บริการรายอื่นที่ต้องใช้เงินเริ่มต้นมหาศาลในการเปิดศูนย์บริการและมีความเสี่ยงสูง

ซิมปันสุขเริ่มต้นเพียงแค่ 1,000 บาทก็สามารถเป็นดีลเลอร์ออนไลน์กับฟีล เทเลคอมได้

โครงการนี้เป็นธุรกิจขายตรงหรือไม่ ?

ไม่ใช่เพราะโครงการซิมปันสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายร้านค้าออนไลน์และช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับดีลเลอร์ (Dealer) บนร้านค้าออนไลน์ของบริษัทฯ โดยดีลเลอร์มีหน้าที่ทำการตลาดให้แก่บริษัท ฯ มิได้มีวัตถุประสงค์ในการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะ “ขายตรง” ที่เป็นลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ผ่านทางตัวบุคคล คือ ตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระ ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะ “ตลาดแบบตรง” ที่เป็นลักษณะของการเกิดขึ้นของ “สัญญาเสร็จเด็ดขาด” ทางสื่อที่ใช้การสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้น ดังนั้น ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ จึงไม่เข้าข่ายเป็น “ขายตรง” และ “ตลาดแบบตรง” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕

โครงการนี้เป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ?

ไม่ใช่เพราะโครงการนี้เป็นการให้ผลตอบแทนจากงบการตลาดเพื่อสนับสนุนดีลเลอร์ในการกระจายทั่วประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์มีจริงเราให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตได้จริง สุดท้ายเรามีใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.

ท่านได้อะไรจากการเป็นผู้แทนขายออนไลน์?

ผู้แทนขายออนไลน์ซิมปันสุขจะได้รับการสนับสนุนโดยเมื่อมีการแนะนำดีลเลอร์ใหม่ซิมปันสุขสนับสนุนให้ครั้งแรกสูงสุด 50% เมื่อทีมดีลเลอร์มีการเติมเงินใช้งานและประชาสัมพันธ์ซิมปันสุขสนับสนุนค่าการตลาดจากการเติมเงินให้สูงสุด 1.5% ตามผลงานของดีลเลอร์