You are here
Home >

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น  คลิกที่นี่

สมัครสมาชิกใหม่…..คลิกที่นี่

สมัครเปิดเว็บไซต์ฟรี คลิกที่นี่

ดววน์โหลดและติดตั้ง iPayall App คลิกที่นี่

 
   iPayall Application

iPayall

เป็นแอพพลิเคชั่นที่เป็นระบบจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน และ เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถสร้างเป็นระบบธุรกิจแนวใหม่ ที่รวบรวมความทันสมัยและหลากหลายบริการไว้ด้วยกัน ทำให้สมาชิกสามารถใช้ ไลฟ์สไตล์ หรือ รูปแบบการดำเนินชีวิตให้ทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

 เมื่อโลกเป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง

ผู้ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ย่อมได้ประโยชน์และเป็นผู้นำทันที แม้เราจะพูดเสมอว่า เราต้องอยู่ร่วมกันอย่างประสานประโยชน์ เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน แต่ในโลกของความเป็นจริง มันมักจะเกิดการแข่งขันซึ่งมันจะเกิดผล แห่งการแพ้ ชนะ จนได้

เมื่อทุกคนรู้ว่าโลกมันมีการแข่งขัน ไม่ว่าช่องทางใด รูปแบบใด มันย่อมมีผู้ได้ และผู้เสีย ถึงเสมอกัน แต่เมื่อมีการต่อสู้มักจะเกิดกาบาดเจ็บเสมอที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ใครละจะบาดเจ็บน้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีดังกล่าว และไม่ให้มันเกิดขึ้น สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรม

  แล้วใครละจะเป็นคนให้อย่างเป็นธรรม

จะให้คนอื่นอย่างเป็นธรรม มันก็ต้องเกิดกับทุกคนก่อน เพราะทุกคนล้วนมีสิทธิทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับ ที่มันหนีไม่พ้น ถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรม มันก็ไม่ยาก เราอาจกลายเป็นผู้เสียสละ และ พัฒนาผู้อื่นให้เกิดกาณีเดียวกัน ดังนั้นถ้าทุกคนพร้อมเป็นผู้ให้ และ เป็นผู้รับที่ดี สังคมนี้จึงจะถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน

เราอยากเห็นทุกคนกลับเข้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปมากมายแค่ไหน ถ้าเราสามารถแบ่งปันกันได้โลกนี้ก็จะน่าอยู่ไม่น้อย อย่าลืมว่า ธรรมชาติมันมีอยู่อย่างจำกัด ถ้าคนใดคนหนึ่งเอาไป คนอื่นก็ได้น้อยลง นี่เป็นสัจธรรม

ดววน์โหลดและติดตั้ง iPayall App คลิกที่นี่

 

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น  คลิกที่นี่

สมัครสมาชิกใหม่…..คลิกที่นี่

สมัครเปิดเว็บไซต์ฟรี คลิกที่นี่

 

 

ดาวน์โหลดติดตั้ง

ติดตั้งไอเพย์ออลแอพแล้วสมัครสมาชิกทั่วไป ใช้รหัสสมาชิกผู้แนะนำ TH52010296

 

ดววน์โหลดและติดตั้ง iPayall App คลิกที่นี่

 

ติดตั้งแอพพลิเคชั่น  คลิกที่นี่

สมัครสมาชิกใหม่…..คลิกที่นี่

สมัครเปิดเว็บไซต์ฟรี คลิกที่นี่

 

 
Top